Όροι Αποστολής

TEST - 15'

ΔΕΥ- ΠΑΡ
12€ πριν τις 18:00
15€ μετά τις 18:00

ΣΑΒ-ΚΥΡ
15€ όλες τις ώρες

*χωρίς κράτηση
μόνο εντός καταστήματος

TRIAL - 30'

ΔΕΥ- ΠΑΡ
20€ πριν τις 18:00
25€ μετά τις 18:00

ΣΑΒ-ΚΥΡ
25€ όλες τις ώρες

HOBBY - 60'

ΔΕΥ- ΠΑΡ
36€ πριν τις 18:00
45€ μετά τις 18:00

ΣΑΒ-ΚΥΡ
45€ όλες τις ώρες

EXPERT - 90'

ΔΕΥ- ΠΑΡ
52€ πριν τις 18:00
65€ μετά τις 18:00

ΣΑΒ-ΚΥΡ
65€ όλες τις ώρες

PRO - 120'

ΔΕΥ- ΠΑΡ
64€ πριν τις 18:00
80€ μετά τις 18:00

ΣΑΒ-ΚΥΡ
80€ όλες τις ώρες