Τιμές

TEST - 15'

15€

*χωρίς κράτηση
μόνο εντός καταστήματος

TRIAL - 30'

25€

HOBBY - 60'

45€

EXPERT - 90'

65€

PRO - 120'

80€

Events