Όροι χρήσης

Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο και τις ιστοσελίδες του simclub.gr

Στοιχεία εταιρίας

SIMCLUB EE
Αγίου Ιωάννου 13,
16674 Γλυφάδα
ΑΦΜ 801658203
ΓΕΜΗ 160978703000

Oι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν υπό την έγκριση simclub.gr, με έδρα την Γλυφαδα, Αγ Ιωάννου 13.
Με την επίσκεψή σας στο site του simclub.gr αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους. Η πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες του simclub.gr αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής του όσο και των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του simclub.gr. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εκτός και αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου και ιστοσελίδων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του simclub.gr.

Περιεχόμενο

Οι ιστοσελίδες του simclub.gr περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του simclub.gr καθώς και των προγραμμάτων προώθησής τους.

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον παρόντα διακδικτυακό χώρο αποτελούν ιδιοκτησία του simclub.gr. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από το simclub.gr, ανάλογα με την περίπτωση.

Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών

Ενώ το simclub.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Το simclub.gr δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες. Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Περιορισμένη ευθύνη

Το simclub.gr δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως, ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου του simclub.gr. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου του simclub.gr